Squidfactor Data Policy

 

Senast uppdaterad: 2018-05-25

Sammanfattning:

 

Tillsammans med våra villkor för tjänsten och vår Cookiepolicy förklarar denna policy hur vi samlar in och hanterar dina uppgifter på alla vår webbplatser och i vår mobilapp. Vi granskar regelbundet denna policy för att hålla den aktuell. Den senaste versionen publiceras här. Om vi gör viktiga ändringar meddelar vi dig genom e-post.

Insamling av personuppgifter

SquidFactor erbjuder en tjänst för användaren att förbereda sig på begåvningstester. För att göra individanpassningen av tjänsten så givande som möjligt för användaren samlar SquidFactor, förutom uppgifter om namn och e-postadress, in uppgifter om användarens utbildning, tjänst, industri, sökt tjänstenivå och typ av arbetsgivare. 

Kommunikation

All kommunikation mellan våra servrar och användarens dator är krypterad genom SSL-certifikat. 

Lagring av data

All data som lagras är krypterad på våra servrar. Data som hänförlig till specifika personer (som namn, e-postadress och telefonnummer) lagras separerat från övningsresultaten, vilket försvårar för en eventuell inkräktare att koppla samman resultat med individ. 

Delning av data

SquidFactor delar aldrig med sig av personuppgifter till tredje part.

Användargenererad data kan delas i syfte att förbättra tjänstens prestanda (individanpassning). All data som kan komma att delas för att förbättra tjänsten är anonymiserad, det vill säga att det inte finns någon möjlighet att koppla en användare till en fysisk person. 

Utdrag och radering av data

Användaren har rätt att när som helst få ett utdrag av den persondata SquidFactor har kopplat till personen. Användaren har också rätt att närsomhelst begära att personuppgifter raderas från SquidFactor. Vid radering tar SquidFactor bort alla personuppgifter som möjliggör identifiering av fysisk person, från såväl databas som backuper.