Metod

 

SquidFactors metod

SquidFactor är en tjänst som hjälper användaren att få ett optimalt resultat i begåvningstester som används till exempel i rekryteringsprocesser. SquidFactor skapar ett individanpassat flöde av frågor och återkoppling, utvecklat i samarbete med forskare i psykologi vid Stockholms universitet. 

Som användare blir man hjälpt på två sätt:

Principen bakom SquidFactor är att skapa bästa förutsättning att svara på ett genomtänkt sätt på de kommande frågorna. Det innebär att fokus förflyttas från om svaret på en tidigare fråga var rätt eller fel, till att handla om hur man har tänkt när man svarade på en tidigare fråga. 

Det finns alltid en fördröjning mellan fråga och återkoppling (där du ibland får reda på om du svarat rätt eller fel), där det kan gå flera frågor emellan ditt svar och den återkoppling du får. Det kan kännas kontraintuitivt, men återkallandet av en tidigare fråga till arbetsminnet utvecklar din förmåga att förstå resonemanget bakom frågan när du måste ta ställning till hur du har tänkt.