Allmänna villkor

SquidFactor Allmänna Villkor

Senst uppdaterad: 2020-11-30

Plain Learning Squid AB tillhandahåller en abonnemangstjänst som ger medlemmar tillgång till tjänsten SquidFactor. Tjänsten  ger användaren möjlighet att i ett individanpassat inlärningsoptimerat flöde öva på den typ av frågor som kan förekomma i begåvningstester, delta i webbinarier samt göra simulerade tester.

SquidFactor-tjänsten tillhandahålla av Plain Learning Squid AB, ett aktiebolag i Sverige. Dessa Användarvillkor reglerar din användning av vår tjänst. I dessa Användarvillkor avser ”SquidFactor-tjänsten”, ”vår tjänst” eller ”tjänsten” de tjänster som tillhandahålls av SquidFactor för att använda det individanpassade flödet för att öva på frågor som kan förekomma i begåvningstester, inklusive alla egenskaper och funktioner, webbplatser och användargränssnitt, liksom allt innehåll och alla programvaror som är kopplade till vår tjänst.

1. Medlemskap.

Ditt SquidFactor-medlemskap gäller från tiden för teckning och en månad framåt, och inkluderar de delar av tjänsten som ingår enligt specifikationen för det paket du väljer. För att använda SquidFactor-tjänsten måste du ha tillgång till internet, samt tillhandahålla en vid teckningstillfället aktuell, giltig och godkänd betalningsmetod. Du hittar specifik information om ditt SquidFactor-medlemskap på vår webbplats om du klickar på länken Mitt konto i tjänstens huvudmeny.

2.Fakturering för kunder som valt en tillsvidareprenumeration

2.1. Tjänsten är en tillsvidareprenumeration som betalas månadsvis i förskott. 

2.2. I vissa fall kan datumet för betalningen ändras, till exempel om din Betalningsmetod inte har kunnat bekräftas eller om ditt betalda abonnemang började på ett datum som inte finns under en given månad. Besök vår webbplats och klicka på Betalningar på sidan Mitt konto om du vill se ditt nästa betalningsdatum.

2.3. Betalningsmetoder. Du kan ändra Betalningsmetod genom att besöka vår webbplats och klicka på länken Ditt konto. Om en betalning inte kan dras på grund av att Betalningsmetoden har gått ut, att det finns otillräckliga medel eller annat, och du inte ändrar din Betalningsmetod eller avslutar ditt konto, kan vi avbryta tillgången till tjänsten tills vi har mottagit en giltig Betalningsmetod. När du uppdaterar din Betalningsmetod godkänner du att vi fortsätter debitera den uppdaterade Betalningsmetoden, och du förblir ansvarig för alla obetalade belopp. Detta kan leda till en ändring av ditt debiteringsdatum. För vissa betalningsmetoder kan utfärdaren av din Betalningsmetod debitera dig andra avgifter, som till exempel en utländsk transaktionsavgift eller andra avgifter som uppstår i samband med bearbetningen av din Betalningsmetod. Lokala skatter kan variera beroende på vilken Betalningsmetod som används. Kontrollera med leverantören av din Betalningsmetod för mer information.

2.4. Avslutande. Du kan avsluta ditt SquidFactor-abonnemang när som helst. Du kommer att ha fortsatt tillgång till SquidFactor-tjänsten till slutet av din betalperiod. I den utsträckning tillämplig lag tillåter är betalningar ej återbetalningsbara och vi ger inga återbetalningar eller tillgodohavanden för påbörjade medlemsperioder. Gå till sidan Mitt konto och följ instruktionerna för att avsluta abonnemanget. Om du avslutar ditt abonnemang avslutas ditt konto automatiskt vid slutet av din aktuella faktureringsperiod. Om du vill se när ditt konto kommer att avslutas klickar du på Faktureringsinformation på sidan Mitt konto.

2.5. Pris- och abonnemangsändringar. Det händer att vi förändrar våra abonnemang och ändrar priset på vår tjänst. Men alla prisändringar eller förändringar i våra abonnemang kommer att börja gälla för dig tidigast under perioden som följer efter att du informerats om detta, det vill säga att du alltid har en möjlighet att avsluta ditt medlemskap innan nya villkor börjar gälla.

3. SquidFactor-tjänsten

3.1. Du måste vara 18 år och myndig i din provins, ditt område eller ditt land, för att abonnera på SquidFactor-tjänsten.

3.2. SquidFactor-tjänsten och allt innehåll som visas genom tjänsten är endast för din personliga och icke-kommersiella användning. Under ditt SquidFactor-medlemskap beviljar vi dig en begränsad, icke-exklusiv och icke-överlåtbar licens att använda SquidFactor-tjänsten och öva på att svara på frågor som kan användas vid begåvnings- och färdighetstester.

3.3. SquidFactor uppdaterar regelbundet tjänsten, inklusive frågebiblioteket och algoritmen för individanpassad inlärning. Dessutom testar vi löpande olika aspekter av vår tjänst, däribland vår webbplats, våra användargränssnitt, inlärning och feedback.

3.4. Du samtycker till att använda SquidFactor-tjänsten, inklusive alla funktioner och all funktionalitet som förknippas därmed, i enlighet med alla gällande lagar, regler och förordningar eller andra restriktioner vid användning av tjänsten eller innehållet däri. Du får inte arkivera, reproducera, distribuera, modifiera, visa, utföra, publicera, licensiera, skapa härledda verk från, erbjuda till försäljning eller använda (förutom det som uttryckligen tillåts i dessa Användarvillkor) innehåll och information som finns som innehåll på, eller hämtas från eller genom SquidFactor-tjänsten. Du samtycker också till att inte: kringgå, ta bort, förändra, försämra eller motverka något av innehållsskydden på SquidFactor-tjänsten; använda någon robot, spindel, scraper eller andra automatiska sätt att få tillgång till SquidFactor-tjänsten; föra in någon kod eller produkt för att manipulera innehållet på SquidFactor-tjänsten på något sätt eller använda s.k. data mining, datainsamling eller någon annan extraheringsmetod. Därutöver samtycker du till att inte ladda upp, publicera, skicka via e-post eller på andra sätt skicka eller överföra något material som är utformat för att störa, förstöra eller begränsa funktionaliteten hos något datorprogram eller någon hårdvara eller telekommunikationsutrustning som förknippas med SquidFactor-tjänsten, inklusive alla programvaruvirus eller annan datorkod, filer eller program. Vi kan avsluta eller begränsa din användning av vår tjänst om du bryter mot dessa Allmänna Villkor eller är involverad i olaglig eller bedräglig användning av tjänsten.

4. Lösenord och kontoåtkomst.

Den medlem som skapade SquidFactor-kontot och vars Betalningsmetod debiteras (”Kontoägaren”) har tillgång till och kontroll över SquidFactor-kontot. För att behålla kontrollen över kontot och för att förhindra att någon annan får tillgång till kontot (vilket kan inbegripa information om senaste aktivitet på kontot) bör Kontoägaren behålla kontrollen över de enheter som används till åtkomst av tjänsten samt inte avslöja lösenordet eller detaljer om Betalningsmetoden som förknippas med SquidFactor-kontot för någon. Du är ansvarig för att uppdatera och upprätthålla riktigheten i den information som du ger oss och som rör ditt konto. Vi kan avsluta eller frysa ditt konto för att skydda dig, SquidFactor eller våra partner från identitetsstöld eller annan bedräglig verksamhet.

5. Övrigt

5.1. Tillämplig lag. Dessa Användarvillkor ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Sverige. Dessa villkor begränsar inte de konsumentskyddsrättigheter som du kan omfattas av i enlighet med gällande och tvingande lagstiftning i det land där du är bosatt.

5.2. Material som inte har efterfrågats. SquidFactor tar inte emot material eller idéer för SquidFactor-innehåll utan föregående förfrågan, och ansvarar inte för likheten i något innehåll eller program, i något medieformat, med material eller idéer som skickats till SquidFactor.

5.3. Kundtjänst. Besök SquidFactors hjälpcenter på vår webbplats (www.squidfactor.se/faq) om du vill hitta mer information om vår tjänst och dess funktioner eller om du behöver hjälp med ditt konto. I vissa fall kan vår kundtjänst hjälpa dig på bästa sätt genom att använda ett verktyg för fjärrsupport som ger oss fullständig kontroll över din dator. Om du inte vill ge oss denna åtkomst ska du inte ge kundtjänst tillstånd att använda supportverktyget med fjärråtkomst. Vi kommer då att hjälpa dig på ett annat sätt. Vid eventuell konflikt mellan dessa Användarvillkor och information från kundtjänst eller på andra ställen på vår webbplats gäller dessa Användarvillkor.

5.4. Fortsatt giltighet. Om en eller flera bestämmelser i dessa Användarvillkor anses vara ogiltiga, olagliga eller omöjliga att genomdriva, ska giltigheten, lagligheten och genomdrivbarheten för resterande bestämmelser förbli gällande.

5.5. Ändringar i Användarvillkor. SquidFactor kan ibland ändra dessa Användarvillkor. Vi kommer att meddela dig minst 30 dagar innan dessa nya Användarvillkor börjar gälla för dig.

5.6. Elektronisk kommunikation. Vi kommer endast att skicka information till dig om ditt konto (t.ex. betalningsbemyndiganden, fakturor, byte av lösenord eller Betalningsmetod, bekräftelser, meddelanden) i elektronisk form, till exempel via e-post, till den e-postadress som du angav när du registrerade dig.

© 2021 Plain Learning Squid AB, Alla rättigheter förbehållna.

Vi och utvalda samarbetspartners använder kakor och liknande tekniska lösningar så som specificeras här: kakpolicy Du kan medge användning av sådan teknologi genom att stänga denna notis, eller genom att interagera med sidan utanför den här notisen. Läs mer